Skip to content
Jūsų saugumui

Jūsų saugumui

Jūsų saugumui

Ralio stebėjimo taisyklės:
1. Automobilių ralį stebėti saugiausia numatytose žiūrovų zonose.
2. Visada laikykitės saugaus atstumo nuo trasos. Neikite už apsauginės juostos ar tvorelės.
3. Stebėkite ženklus „No Go“, „Draudžiama zona“, „Danger area“, kurie, kartu su apsaugine juosta, aiškiai nurodo pavojingas zonas ir minimalų atstumą, kurio reikia laikytis nuo trasos.
4. Ralio metu nestovėkite išorinėje posūkio dalyje, taip pat atkarpose iš karto už posūkio ir/arba tramplino.
5. Niekada nestovėkite žemiau kelio lygio. Tokiose vietose ralio automobiliai dažnai nulekia nuo kelio.
6. Ralio metu niekada nebūkite nusisukę nuo trasos. Visada matykite atvažiuojantį automobilį.
7. Iš anksto numatykite vietą į kurią galima nedelsiant pasitraukti. Nestovėkite prie kliūčių (tvoros, tankių krūmų, sienos ir pan.), kurios pasitraukimą gali apsunkinti.
8. Ralio metu niekada nevaikščiokite trasa, jokių būdu nevažiuokite ruožu savo automobiliu.
9. Ralio metu ekipažai startuoja vienos, kartais dviejų minučių intervalu. Net ir žinodami tai – atminkite, kad varžybų metu, ekipažus skiriantis laiko tarpas gali stipriai sumažėti dėl įvairių priežasčių.
10. Iš greičio ruožo išeiti/išvažiuoti galima tik pravažiavus „šluotai“ – saugos teisėjų automobiliui su žaliais švyturėliais, arba žalia vėliava. Kol „šluota“ nepravažiavo – judėti greičio ruožu griežtai draudžiama!
11. Ralio metu niekada be priežiūros nepalikite vaikų ir keturkojų augintinių.
12. Ralio metu nevartokite alkoholinių gėrimų, narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų.


13. Griežtai ir besąlygiškai laikykitės trasos saugos darbuotojų, policijos pareigūnų ir teisėjų nurodymų.
14. Jei pastebėjote asmenis, kurie pažeidžia ralio stebėjimo taisykles, juos apie tai įspėkite. Jei tai nepadeda – apie pažeidėją praneškite artimiausiam saugos darbuotojui, arba teisėjui.
15. Varžyboms vykstant – niekada nepraraskite budrumo: visada tikėkitės to, ko tikėtis neįmanoma, visada stenkitės girdėti ir matyti ralio trasa atvažiuojantį automobilį.
16. Saugokite svetimą turtą ir gamtą. Išsivežkite šiukšles, netrypkite pasėlių, nedeginkite laužų, negadinkite trasos rekvizito (nuorodų, lentelių, skydų ir pan.).
17. Automobilius statykite tik organizatoriaus numatytose parkavimo vietose. Jei parkuojatės šalutiniuose keliukuose, automobilius palikite tik dešinėje kelio pusėje (rekomenduojama iškart apsisukti išvažiavimo kryptimi).
18. Kiekvienas asmuo, savavališkai pažeidęs aukščiau aprašytus punktus – pats atsako už savo saugumą.
19. Atminkite, kad dėl netinkamo žiūrovų elgesio, varžybų organizatorius gali atšaukti greičio ruožą.
20. Žiūrovas, stebintis automobilių sporto renginį (ralį), savo paties saugumui privalo žinoti šio sporto specifiką ir žiūrovo atsakomybę, kuri numatyta LR Kūno kultūros ir sporto įstatymo pakeitime:
Per renginį ar varžybas sporto mėgėjams ir žiūrovams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su varžybų saugumo reikalavimais. Jeigu sporto mėgėjai, žiūrovai nesilaiko nustatytų varžybų saugumo reikalavimų ir viešosios tvarkos taisyklių, organizatorius už žiūrovo patirtą ir (ar) kitiems sukeltą žalą neatsako.
(2008-04-17, Nr.X-1501, VI skyriaus 42 str. 5 p.)